ด่วนทันใจ ร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างหนังสือพระไตรปิฎก ถวาย วัดป่ามะโอ จ.ลำปาง

Spread the love

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างหนังสือพระไตรปิฎก ถวายวัดป่ามะโอ จ.ลำปาง

วัดป่ามะโอ เป็นวัดเก่าและเป็นวัดเล็กๆ ตั้งอยู่ในหุบเขา จ.ลำปาง ปัจจุบันที่วัดแห่งนี้มีพระจำพรรษาทั้งหมด ๓ รูป (ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗) มีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นถาวรวัตถุ คือ กุฎิ ๓ หลัง ศาลาทำบุญ อุโบสถไม้ (ชำรุด) ญาติโยมที่อยู่ในพื้นที่รอบๆ วัด ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม

วัดป่ามะโอ ตั้งแต่ได้ก่อตั้งขึ้นมา ยังไม่เคยมีหนังสือพระไตรปิฎกไว้ให้พระและญาติโยมไว้ได้อ่านศึกษาเลย

ครั้งนี้จึงถือเป็นว่าเป็นโอกาสอันดี และเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ ที่ทำให้พวกเราได้ร่วมมาทำบุญกันอีกครั้ง ทางมูลนิธิพระอาจารย์ธรรมโชติจึงขอเรียนเชิญทุกท่าน มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพทำบุญ จัดสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ไปถวายให้กับวัดป่ามะโอ จ.ลำปาง ในครั้งนี้กัน

รายละเอียดของการร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ
1. ทำบุญเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎก ชุด ๙๙ เล่ม เล่มละ ๔๐๐ บาท
2. ชุดผ้าไตรจีวร ถวายพระที่จำพรรษา มี ๓ ชุด ชุดละ ๑,๙๐๐ บาท
3. ค่าขนส่ง และค่าพหนะในการเดินทางไปทำพิธีถวายตู้พระไตรปิฎก ๓,๕๐๐ บาท

และที่วัดแห่งนี้มียังความประสงค์ ที่จะต้องการพระประธาน ขนาดหน้าตัก ๕๙ นิ้ว เพื่อที่จะนำไปประดิษฐานไว้ที่อุโบสถไม้ ราคาองค์ละ ๘๕,๐๐๐ – ๑๓๐,๐๐๐ บาท

กำหนดการเดินทางไปทำพิธีถวายหนังสือพระไตรปิฎก ยังไม่สามารถกำหนดวันเวลาเดินทางได้ คงต้องรอให้ได้เจ้าภาพและปัจจัยครบถ้วนตามจำนวนก่อน จึงสามารถกำหนดวันออกเดินทางได้ครับ…

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วมทำบุญได้ที่ วัดเขานางบวช 035-837-590 และ 082-250-1560

หรือโอนปัจจัยมาร่วมทำบุญได้ที่
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศรีประจันต์
ชื่อบัญชี พระอานุภาพ สารคนโธ
เลขที่บัญชี 403-550695-2

หากท่านร่วมทำบุญ ด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชี กรุณาแจ้งให้ทางวัดทราบ เพื่อทางวัดจะได้แยกแยะปัจจัยที่ท่านร่วมทำบุญไปตามกิจกรรมต่าง ๆ ได้ถูกต้อง

กรุณาแจ้งทางวัด ตามวิธีที่ท่านสะดวกดังนี้นะครับ

1. อีเมล์ [email protected]

2. ส่ง sms หรือโทรแจ้งที่หมายเลข

035-837590, 082-2501560, 080-7761240

3. หลังจากแจ้งชื่อแล้ว ตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่าน ในหน้า page กิจกรรมที่ท่านร่วมทำบุญได้ครับ

4. หากต้องการใบอนุโมทนาบัตร แจ้งชื่อและที่อยู่ได้ทั้งทางอีเมล์และ sms ครับ (กรุณาแจ้งด้วยว่าจะมารับเองที่วัด หรือให้ส่งไปรษณีย์)

หมายเหตุ :

– ทางวัดจะคงชื่อและนามสกุลของท่านไว้ในเว็บไซต์ของทางวัด ตลอดไป
-ท่านสามารถค้นหาชื่อของท่านได้จากกล่องค้นหา (สีเหลือง) คอลัมน์ขวามือของหน้าเว็บ
-หากท่านใดมีความไม่สะดวกในการเปิดเผยชื่อ-นามสกุล และต้องการให้ทางวัดลบชื่อของท่านออกจากเว็บไซต์ กรุณาแจ้งทางวัดได้ครับ
-หากไม่ต้องการเปิดเผยชื่อ อาจจะแจ้งชื่อเป็นนามแฝง ก็ได้ครับ คุณจะได้จำรายการทำบุญของคุณได้