ดาว์นโหลดเสียง อานาปานสติ

Spread the love
ha5e9836.JPG

เป็นคำแนะนำที่ดีโดย อาจารย์ศรันย์ ไมตรีเวช (ดังตฤณ)

อานาปานสติ ตอนที่ ๑ ดาว์นโหลดที่นี่ dungtrin.poomsoft.com/part1.mp3
อานาปานสติ ตอนที่ 2 ดาว์นโหลดที่นี่ dungtrin.poomsoft.com/part2.mp3