ช่องทางการบริจาคช่วยเหลือผู้ปร​ะสบภัยชาวเนปาล จากเหตุแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงใน​รอบ 81 ปี

Spread the love
h14c5d2e.jpg

สืบเนื่องจากประเทศเนปาลเกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงในรอบ 81 ปี
มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก อาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายอย่างมากมาย 

ขอเชิญทุกท่านช่วยเหลือชาวเนปาลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้
โดยสามารถบริจาคสิ่งของ และปัจจัยเพื่อการดำรงชีพได้ที่สถานที่ดังต่อไปนี้

1. ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย และศูนย์ดำรงธรรม ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

2. สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ เปิดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือและปัจจัยอื่นๆ
ณ ศูนย์รับบริจาค ศาลาเฉลิมพระเกียรติ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
หรือโอนเงินผ่านบัญชี “ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล” เลขที่บัญชี 179-204684-7 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา วงเวียนโอเดียน

3. สภากาชาดไทย รับบริจาคเงินผ่านบัญชี “สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ”
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 001-1-34567-0 ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม หรือโทรสอบถามที่ 02-256-4440-3

4. องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย โดยสามารถโอนเงินบริจาคเข้าบัญชียูนิเซฟ บริจาคผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส บริจาคผ่านบัตรเครดิต
หรือบริจาคออนไลน์ สามารถดูช่องทางบริจาคได้ที่ www.unicef.or.th

-บริจาคออนไลน์ที่ www.unicef.or.th/supportus/th/campaign/Earthquake_Nepal_th

-บริจาคผ่านธนาคารชื่อบัญชี องค์การยูนิเซฟ
ธ.กรุงเทพ (กระแสรายวัน) สาขาสำนักงานก.พ.เลขที่บัญชี 201-3-01324-4
ธ.กรุงไทย (กระแสรายวัน) สาขาบางลำพู เลขที่บัญชี 167-6-00662-1
ธ.กรุงศรีอยุธยา (กระแสรายวัน) สาขาบางลำพู เลขที่บัญชี 011-0-06153-6
ธ.กสิกรไทย (กระแสรายวัน) สาขาบางลำพู เลขที่บัญชี 008-1-09766-6
ธ.ไทยพาณิชย์ (กระแสรายวัน) สาขาบางลำพู เลขที่บัญชี 003-3-10443-3

5. มูลนิธิพันดารา ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลเพื่ออนุรักษ์ภาษา ศาสนาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ทิเบต สามารถบริจาคผ่านบัญชีออมทรัพย์ชื่อ
“มูลนิธิพันดารา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล”
– ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ เลขบัญชี 391-2-66998-9
– ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร์ เลขบัญชี 038-4-31667-8
– ธนาคารกรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ เลขบัญชี 924-0-05512-0
ติดต่อสอบถาม 087-8299387 / 083-3008119

6.สมาคมคนเนปาลโพ้นทะเล ซึ่งเป็นการรวมตัวของชาวเนปาลที่อาศัยในประเทศไทย เปิดบัญชีรับบริจาคเงินช่วยเหลือ
ผ่านบัญชี “Khagendra Rai Dhakal” เลขบัญชี 391-2-66998-9 ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท
และตั้งตู้รับบริจาคเงินช่วยเหลือที่ห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ ทั้ง 3 สาขา

ช่องทางช่วยเหลือชาวเนปาลผ่านองค์กรสากล

กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ( ยูนิเซฟ )
Help Children in Nepal: Donate for earthquake response – Support UNICEF

โครงการอาหารโลก ( ดับเบิลยูเอฟพี )
give.wfp.org/5279/?step=country&lead_sou…-wfp-nepal-emergency

องค์กรสิทธิมนุษยชนเพื่อเด็ก “เซฟ เดอะ ชิลเดร้น”
secure.savethechildren.org/site/c.8rKLIX…apps/ka/sd/donor.asp

องค์การอ็อกซแฟม
secure2.oxfamamerica.org/page/content/ne…&utm_campaign=buffer

องค์การแพทย์ไร้พรมแดน ( เอ็มเอสเอฟ )
donate.doctorswithoutborders.org/onetime.cfm

องค์การแคร์นานาชาติ
my.care.org/site/Donation2;jsessionid=6F…on=form1&df_id=18842

องค์กรศุภนิมิตสากล (เวิลด์วิชั่น )
Donate to the Nepal Quake | World Vision | World Vision

ขอกราบอนุโมทนาบุญกุศลกับทุกท่านครับ
สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ…