ฆ่าตัวตาย กรรมที่ส่งผลให้เกิดปัญหาการฆ่า​ตัวตาย

Spread the love
h85d4ba3.jpg

hf0f0c51.jpg

h87cc990.jpg

hd3aa914.jpg

hdf639bb.jpg

แผนผังแสดงกรรมที่ส่งผลให้เกิดปัญหาการฆ่าตัวตาย

he8d6885.jpg

hde20339.jpg

ฆ่าตัวตาย 

ประกอบด้วย ยิงตัวตาย ผูกคอตาย กระโดดตึกตาย เผาตัวตาย และกินยาฆ่าตัวตาย

สรุปกรรมที่ทำให้ฆ่าตัวตาย 

1.ฆ่าตัวตาย
2.ฆ่า สนับสนุนการฆ่าคน/สัตว์