คำอธิษฐานจิตเวลาทำบุญ

Spread the love

” สุทินนัง วะตะ เม ทานัง อาสะวักขยาวะหัง โหตุ ” 

ขอให้ทาน ที่ข้าพเจ้าถวายดีแล้วนี้ จงเป็นเหตุ ให้ข้าพเจ้า หมดความเศร้าหมองใจเถิด