คำภาวนา เวลาทอดผ้าศพให้พระบังสุกุล

Spread the love

” นามะรูปัง อะนิจจัง นามะรูปัง ทุกขัง นามะรูปัง อะนัตตา. ” 

นามรูป ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน.