คำกรวดน้ำ

Spread the love

” อิทัง เม ญาตินัง โหตุ สุขิตาโหนตุ ญาตะโย ” 

ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จ แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลาย จงมีความสุขภาย สุขใจเถิด