คาถา หัวใจพระฉิมพะลี

Spread the love

นะชาลีติ ชาลีตินะ ลีตินะชา ตินะชาลี

คาถาหัวใจพระฉิมพะลี คาถานี้ ใช้เสกแป้งหรือน้ำมันลูบไล้ตามร่างกายหรือใบหน้า
ทำให้คนเห็นคนรัก ใครเห็นใครชม มีเสน่ห์ มหานิยมคาถา หัวใจพระฉิมพะลี วิเศษนักแล