คาถา หลวงพ่อเกษม เขมโก

Spread the love

จุดธูป1ดอก ไหว้1ครั้งแค่อก กล่าวว่า
โอกาสะ โอกาสะ อาจาริโย เมนาโถ ภันเตโหตุ
อายัสมา เขมโก ภิกขุ เมนาโถ ภันเตโหตุ
อาจาริยัง วันทามิหัง

คำอาราธนาวัตถุมงคลก่อนคล้องคอหรือขึ้นบ้าน
เขมะกะภิกขุง อาราธะนานัง วันทามิหัง 3จบ

คาถาโชคลาภ เมตตา ค้าขายดี
ก่อนสวดให้ระลึกถึงพระสีวลี และหลวงพ่อเกษม แล้วอธิษฐานตามใจปรารถนา
นะโม3จบ
สิวะลี มหาเถรัง วันทามิหัง
สิวะลี มหาเถรัง วันทามิหัง
สิวะลี มหาเถรัง วันทามิหัง
มะหาสิวลี เถโร มะหาลาโภ โหติ
มะหาสิวลี เถโร ลาภัง เม เทถะ

คาถาแคล้วคลาด ป้องกันเวลาเดินทาง 
นะโม3จบ สวด3จบ 7จบ

พุทโธ วะโร สะติมะโต สัพพะอันตะรายะ วินัสสะตุ
คาถาใช้สวดภาวนาเพื่อให้พระคุ้มครอง
ป้องกันภูติผีปิศาจ เด็กนอนไม่หลับร้องไห้กลางคืนเป่าใส่ศรีษะเด็ก
ธัมโม มะนัง สุรักขะตุ สวด3จบ 7จบ

คาถานะจังงัง
เป็นคาถาแคล้วคลาด ป้องกันศราตรวุธ โจร ภัยทั้งปวง
ตั้งนะโม3จบ

นะ โน นะ อันตะรายา วินัสสันตุ
สวด3จบ 7จบ