คาถา หลวงปู่สรวง

Spread the love

“อ้ม เกร๊อะ เกร๊อะ เกร๊อะ เตียงตึ๊ก เกร๊อะ ตึงได อ้มสติสวาหะ”

คาถา หลวงปู่สรวง เป็นคาถาที่หลวงปู่ให้ไว้เพื่อป้องกัน อันตรายจากน้ำท่วม