คาถา “มหาอุตม์” และ “เมตตามหานิยม” หลวงพ่อเสือดำ

Spread the love

สัตถาทะนุง อาทาธิตุง ทัดตะวา นาทาสิ
สัตถาทะนุง อาทาธิตุง ทัดตะวา นาทาสิ
อุมะ อะปิด อะ อุมะอะปิด อะ อึอุ ฯ
ท่อง 3 รอบ แล้วเอามือลูบหน้า สาธุ

อิธะคะมะ อิทิเจ ตะโส คันหาหิ ถามะสา สัตถาเทวะ มึงเห็นหน้ากูทุกคน สานัง พุทโธ ภะคะวะติ