คาถาเงินล้าน หลวงพ่อฤาษีลิงดํา

Spread the love
(ตั้งนะโม 3 จบ)

นาสังสิโม
พรหมมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ
พรหมมา จะมหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม
มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม
มิเตพาหุหะติ
พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง
วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ
มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม (อ่านว่า สะ-หวา-โหม)
สัมปะติจฉามิ
เพ็งๆ พาๆ หาๆ ฤาๆ

9 จบ