คาถาเงินล้าน หลวงพ่อปาน

Spread the love

ตั้งนะโม ๓ จบ 

พรหมา จะ มหาเทวา สัพยักขา ปะรายันติ
(คาถาปัดเป่าอุปสรรคนานาทั้งปวง)

พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาลา ภะวันตุ เม
(คาถาเงินแสน)

มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม
(คาถาขอลาภไม่ให้ขาด)

มิเตพาหุหะติ
(คาถาเงินล้าน)

พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ
วิริทะโย วิระโคนา ยัง
วิระหิงสา วิระทาสี
วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ
มานิมานะ พุทธัสสะ สวาโหม
(คาถาปัจเจกพระพุทธเจ้า)

สัมปะติจฉามิ
(คาถาขอเร่งรัดโชคลาภให้ได้ดั่งใจนึกโดยเร็ว)

สวด ๙ จบ ทุกคาถาพร้อมกันทั้ง ๙ จบทุกวัน เงินทองโชคลาภจะเพิ่มพูนยิ่ง ขึ้นไป