คาถาอิทธิฤทธิ์ หลวงพ่อปาน

Spread the love

พุทโธ พุทธัง นะกันตัง อะระหัง พุทโธ นะโมพุทธายะ

เป็นคาถาป้องกันตัว

เมื่อเผชิญหน้ากับศัตรู ที่มีศาสตราวุธร้ายแรงทุกชนิดทั้งมีด ไม้ ปืนหรือระเบิด ให้ภาวนาดังนี้