คาถาหลวงพ่อแช่ม (วัดฉลอง)

Spread the love
h36892d1.jpg

พระอะระหัง สุคะโต ภะคะวา นะเมตตาจิต
พุทธะบูชา มหาเตชะวันโต
ธัมมะบูชา มหาปัญโญ
สังฆะบูชา มหาโรคะวะโห
ติโลกะนาถัง อภิปูชะยามิ

คาถาหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง ตั้งนะโม ๓ จบ ก่อนแล้วท่อง คาถาหลวงพ่อแช่ม ๑ , ๓ , ๕ , ๗ , ๙ จบ ซึ่งจะคุ้มครองป้องกันอัตรายต่างๆได้ดีนักแล