คาถาหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ

Spread the love
ha071f3a.jpg

สัมมาอะระหัง

คาถาหลวงพ่อสด (พระมงคลเทพมุนี) วัดปากน้ำ ใช้ภาวนาเป็นกรรมฐาน หรือมีพระผงของวัญของหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ ก็นำมาสวดบูชาด้วยคาถานี้ได้