คาถาหลวงปู่มั่น

Spread the love

ปัญจะมาเร ชิโน นาโถ ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง
จะตุสัจจัง ปะกาเสติ ธัมมะจักกัง ปะวัตตะยิ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม ชะยะมังคะลัง

คาถาหลวงปู่มั่น พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นพระคาถาตอน คาถาพระพุทธเจ้าตอนชนะมาร เป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์มาก ใช้ภาวนาป้องกันอันตรายทั้งปวง