คาถาพระธรรมราช

Spread the love

ทธัง สรณัง คัจฉามิ

ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ

สังฆัง สรณัง คัจฉามิ

ทะ ทะ ทะ โร โร โร อะ อะ อะ

สะ สะ สะ โส โส โส โณ โณ โณ

นะโมพุทธายะ

อานุภาพ คาถาพระธรรมราช หรือ คาถาพระธรรมราชา ภาวนาชักลูกประคำด้วยคาถาพระธรรมราช ๑๐๘ จบ ก่อนนอน แล้ว เอาประคำไว้หัวนอน จะเกิดนิมิตดี ไม่ฝันร้ายกันผี กันโจร กันไฟ ครูอาจารย์ และเทวดาจะบันดาลให้รู้เหตุร้ายล่วงหน้า โจรหากจะเข้ามาจะเห็นคนเดินรอบเป็นเหมือนหุ่นพยนต์ (หุ่นที่เสกด้วยอาคม ใช้ป้องกันภัย) ตื่น นอน ให้ภาวนาชักลูกประคำอีก ๑๐๘ จบ อาจารย์ชุม ท่านกล่าวว่าจะเป็นผู้เจริญด้วยลาภ ยศ ทำมาค้าขึ้น มีอานุภาพให้กิจการที่ติดขัดอยู่สำเร็จ และทำให้อายุยืน