คาถาพระครูบาชุ่ม พุทธโก วัดไชยมงคล

Spread the love

วิ วะ อะ วะ สุ สะ ตะ วิ วะ สะ วา หะ ฯ

ระลึกถึงพระครูบาศรีวิชัยและพระครูบาชุ่มพุทธโกวัดไชยมงค