ความดีกับความรัก…คุณเลือกข้า​งไหน?

Spread the love
h679ae84.jpg

ความรักกับชีวิตคู่

เมื่อคนรักกัน สิ่งหนึ่งที่คาดหวังคือความยั่งยืน เกิดเป็นคำถามขึ้นมาว่า แล้วสามารถทำให้ยั่งยืนได้หรือไม่ เป็นคำถามที่ตอบยากเหลือเกินในยุคนี้ เพราะหันไปทางไหนก็มีแต่คนคบกันสักพักก็เลิกกัน ทะเลาะเบาะแว้งกัน บางรายถึงขั้นใช้ความรุนแรงใส่กันก็มี ทำให้หลายคนตั้งความหวัง(และอาจเข้าใจผิด) ว่าหากคนเรารักกันคงไมมีเรื่องราวที่ขัดแย้งกันในชีวิตคู่ แต่ในความจริงแล้ว สิ่งที่ต้องกลับมาคิดทบทวนใหม่คือ ไม่มีใครบอกได้ว่า หากคุณอยู่กับใครสักคนที่คุณรัก หรือเขารักคุณนั้นจะไม่เกิดความคิดแบบนี้เกิดขึ้น เช่น..

– คิดว่าเขาคงรักเราจริง ทั้งที่ในความเป็นจริงเขาอาจไม่รักเราก็ได้ หากแต่เหมาเอาเองว่าความรักที่สัมผัสอยู่นั้นเป็นความรักที่แท้จริง ซึ่งความจริงอาจเป็นเพียงแต่ความหลงเท่านั้น

– คิดว่าหากมีความรู้สึกว่ารักกันแล้ว อีกฝ่ายหนึ่งคงต้องสัญญาโดยปริยายว่าจะทำตามที่อีกฝ่ายหนึ่งต้องการได้ทั้งหมด ทั้งๆ ที่ความจริงแล้วเป็นเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือ “เข้าใจไปเอง” เสียมากกว่า สุดท้ายอาจต้องมานั่งเสียใจภายหลัง

– คิดว่าเมื่อรักกันจะต้องอยู่ด้วยกันหรืออยู่กันตราบฟ้าดินสลาย จริงๆ แล้วคงต้องกลับมานึกถึงคำว่าทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนแต่ไม่มีอะไรที่ยั่งยืน หากรักกันจริงแม้ไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ยังสามารถคิดถึงกันและรักกันได้ หากคู่รักคู่ใดคิดถึงแล้วมีความทุกข์ทรมารเมื่อยามที่ห่างกัน แสดงว่าคู่นั้นคงยังไม่ได้รักกันอย่างจริงจัง เพราะมีส่วนของความหลงที่ทำให้ทุกข์ใจอยู่ตลอดเวลา แต่ประเด็นนี้ก็มีคนเข้าใจไม่น้อยว่ายิ่งรักกันมากก็ยิ่งคิดถึงโหยหากันมาก

ความดีกับชีวิตคู่

หลายคู่ยอมร่วมหอไปกับคนที่มองว่ามีความดี แต่ก็แอบคิดลึกๆ ว่าอยากมีความรักด้วยก็น่าจะดี หรือที่ทนอยู่เพราะความดีของอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นความเข้าใจผิดเพราะคนเราแยกระหว่างความดีกับความรักออกจากกัน เพราะหลายคู่ก็ยังไม่เข้าใจคำว่ารักดีพอ

การที่คู่รักของเราเป็นคนดีนั้น เป็นการสะท้อนว่าสิ่งที่จะตามมาเมื่อเราอยู่กับคนดีนั้น คงมีดังนี้

– ความดีเป็นสิ่งที่มาจากสวนลึกของจิตใจ เมื่อเราคบกับคนที่ดี(จริง) แสดงให้เห็นว่าเราได้คบกับคนที่มีพื้นฐานการเลี้ยงดูให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนมีคุณธรรม จริยธรรม แล้วการอยู่กับคนเหล่านี้ ชีวิตคงปลอดภัยแน่นอน

– ความดีของคู่รัก เป็นสิ่งแสดงหรือพิสูจน์ว่า แม้ในวันนี้คู่รักอาจยังไม่ได้รู้สึกพึงพอใจ ชอบพอกันและนำไปสู่ความรักก็ตาม แต่เชื่อว่าในอนาคตเมื่อเราได้อยู่กับใครสักคน ที่ทำให้เกิดความมั่นคงทางจิตใจแล้ว เมื่อนั้นความรักจะเกิดขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว และจะเป็นความรักที่มีพลังเข้มแข็งมากกว่ารักที่ไม่แน่ใจว่ารักหรือหลงกันแน่

– การอยู่กับคนดี แน่นอนย่อมทำให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีตามมาด้วย ดังนั้นคนที่เป็นคู่ชีวิตของคนดี ยอ่มได้กำไรหลายต่อ คือจะได้รับคำแนะนำที่ดี มีชีวิตอยู่กับครอบครัวที่ดี และมีเพื่อนฝูงคนรอบข้างเป็นคนดีด้วย เพราะเชื่อว่าคนดีย่อมคบเฉพาะคนดี

หากต้องให้เลือกระหว่างความดีกับความรัก (ทั้งที่จริงๆ แล้วทุกคนคงอยากได้คนรักที่เป็นคนดี แต่ก็อย่างว่าไม่มีใครเพียบพร้อมไปเสียทุกอย่าง) จะเลือกอย่างไหนก็คงไม่เสียหาย หากใจอยากจะเลือกจริงๆ ก็คงไม่มีใครจะมายื้ดยุดฉุดไว้ได้ แต่ก็อยากให้ลองพิจารณาง่ายๆ ว่าหากคุณเลือกคนที่คุณรัก คุณอาจจะสุขใจ และหากเขาหรือเธอรักคุณด้วย คุณคงยิ่งสุขใจขึ้นไปอีก แต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะเป็นคนดีได้นานแค่ไหน

สรุป เลือกเขาที่ความดีจะสุขีและปลอดภัย หากเลือกรักเพียงแค่หัวใจ แม้ถูกใจแต่อาจไม่สุขกาย 

ที่มา … โรงพยาบาลมนารมย์