ขอเรียนเชิญร่วมบุญหนังสือนักธร​รมตรี โท เอก และคัมภีร์ปาฏิโมกข์ ณ สำนักปฏิบัติธรรมวัดลาดอ

Spread the love

เมื่อวันที่ 29 กค 60 ไข่หวานได้เดินทางนำพระแก้วมรกตไปที่วัดของพระอาจารย์เกรียงศักดิ์ เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมวัดลาดอุดมธรรม บ้านวังยาง ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย และได้สนทนากับท่าน ท่านเล่าว่า ท่านต้องไปเรียนหนังสือจึงต้องการหนังสือนักธรรมตรี โท เอก อย่างละ 1 ชุด และคัมภีร์ปาฏิโมกข์ 1 ชุดพร้อมกล่องใส่ จึงเรียนมาบอกบุญกับญาติโยมที่มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ จำนวน 2 รายการ ดังนี้

1. นักธรรมตรี โท เอก รวม 3 ชุด เป็นเงิน 1,050 บาท
2. คัมภีร์ปาฏิโมกข์ พร้อมกล่อง จำนวน 3,500 บาท

เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 4,550 บาท

สามารถร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา
ธ.กสิกรไทย สาขาตลาดเจ้าพระยาบางใหญ่
เลขที่ 382-2523101
ชือ่้พัชราภา มณีรัตน์

www.facebook.com/boontan.nan

hc6e73fc.JPG

h12380dc.jpg

hcb6811a.JPG