ขอเชิญเป็นเจ้าภาพสร้างห้องสมุด​ธรรมะวัดไชยสถาน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

Spread the love

วัดไชยสถาน กำลังหาเจ้าภาพเจ้าศรัทธาสร้างอาคารห้องสมุดธรรมะ (หลังใหม่) แทนหลังเดิมที่ทรุดโทรม ปัจจุบันใช้งานไม่ได้ และมีหนังสือธรรมะจำนวนมากกว่า 3,000 เล่มที่จำเป็นต้องเก็บรักษาจากดินฟ้าอากาศ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญผู้มีจิตศรัทธามีความประสงค์สร้างถาวรวัตถุไว้กับพระศาสนาและสร้างธรรมทานอันยิ่งใหญ่ ดังพุทธศาสนสุภาษิตที่รับรองไว้ว่า “สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ การให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวง”

ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ พระอาจารย์ทศพล คมฺภีรรํสี 088-2285121 หรือร่วมบริจาคผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย ชื่อบัญชี “พระทศพล ปิจจวงค์” เลขที่ 512-0-73192-9

h54174eb.jpg