ขอเชิญเป็นเจ้าภาพซื้ออัฏฐบริขาร อุปสมบทให้สามเณรเป็นพระภิกษุ

Spread the love
ด้วยพระอธิการบัญชา มหาวายาโม ไดรับอุปถัมภ์ อุปสมบทให้สามเณรเป็นพระภิกษุ เพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 4 รูป
1 สามเณรวีรวัฒน์ นันทนาฏ ป.ธ๑-๒ อายุ ๒๐
2 สามเณร อนุชา ปรีชุม ป.ธ ๑-๒ อายุ๒๒๐
3 สามเณร ดนัย ออนปรี นักธรรมเอก ปริญญาตรีปี๒ อายุ๒๐
4 สามเณร โฮว ญาโกน ป.ธ.๑-๒ ปริญญาตรีปี๑ อายุ๒๐
อุปสมบทณ พัทสีมา วัดห้วยเนียม อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
วันที่ 26เมษายน 2558 เวลา 15.30 น.
ดังนั้น ทางโครงการจึงประกาศขอเชิญชวนผู้ใจบุญทุกท่าน ที่ประสงค์จะร่วมบุญต่ออายุพระพุทธศาสนา สามารถแจ้งความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบุญครั้งนี้ได้ ดังนี้

1.เจ้าภาพถวายอุปถัมภ์อุปสมบท รูปละ 5,599บาท จำนวน 4 เจ้าภาพ
2เจ้าภาพทุนการศึกษา 4 ทุน จำนวนทุนละ1,500บาท

สามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่
ธนาคาร กรุงไทย
สาขา น้ำปาด
บัญชีเลขที่ 5370072655
ชื่อบัญชี พระอธิการบัญชา มหาวายาโม 


ผู้มีจิตศรัทธาท่านใดที่ได้ร่วมบุญรายการใดรายการหนึ่งที่ต้องการใบเกียรติบัตร จากโครงการ สามารถแจ้งความประสงค์ไปได้ที่[email protected] หรือ ส่งที่อยู่ผ่าน SMS เพื่อขอรับได้ที่ 0847020194 ทางโครงการจะจัดส่งไปให้หลังจากเสร็จโครงการไปแล้ว 15 วัน

ขอนุโมทนาบุญ