ขอเชิญเป็นร่วมทอดผ้าป่าสร้างตึ​กสงฆ์อาพาธ จัดซื้อเครื่องฟอกใต และเตียงผู้ป่วย

Spread the love

ขอเชิญเป็นร่วมกุศลกับพระอาจารย์ทองปานและพระสงฆ์ที่เมตตามาร่วมงาน
สร้างตึกสงฆ์อาพาธ จัดซื้อเครื่องฟอกใต และเตียงผู้ป่วย

-สร้างตึกสงฆ์อาพาธ ร.พ.วานรนิวาส,
-ศูนย์ฟอกไต ร.พ.โนนสัง,
-เตียงผู้ป่วย ร.พ.สว่างแดน
วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 7.30 น
รายนามพระอริยสงฆ์ที่มาในงานมีดังนี้……………..
หลวงปู่สมภาร ปญฺญาวโร จ.หนองคาย
(ศิษย์หลวงปู่ลี วัดเหวลึก)
หลวงพ่อสุธรรม สุธมฺโม จ.สกลนคร
(ศิษย์หลวงปู่สิงห์ทอง วัดป่าแก้วชุมพล)
หลวงพ่อสมบูรณ์ กนฺตสีโร จ.พิษณุโลก
(ศิษย์หลวงปู่ฝั่น อาจาโร)
พระครูประโชติปัญญาวุธ (ชำนาญ) จ.เลย
(ศิษย์หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ)
หลวงพ่อสอน ชีวสุทโท จ.สกลนคร
(ศิษย์หลวงปู่สิงห์ทอง วัดป่าแก้วชุมพล)
พระครูบวรธรรมสมาจารย์ (พลชัย) จ.ยโสธร (ศิษย์หลวงปู่หล้า, ภูจ้อก้อ)
พระอาจารย์ทองปาน จารุวณฺโณ จ.ศรีสะเกษ(ศิษย์หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล)
พระอาจารย์วิลัย เขมิโย จ.อุบลราชธานี (ศิษย์หลวงพ่อสีทน กมโล)
พร้อมคณะพระอุปัฏฐากหลวงปู่ ครูบาอาจารย์ ที่เมตตามาร่วมในงาน

ทำบุญสร้างอาคารผู้ป่วย,เลนส์ตา,เครื่องมือแพทย์
บัญชี กองทุนทำบุญถวายพระกรรมฐาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 016-4-07801-8

หมายเหตุ : สอบถามได้ที่ ผศ.ยุวดี ชาติไทย (ร.พ.ศิริราช)
โทร 089-816-4343, คุณปรานอม 087-984-9972
แฟกซ์ ที่อยู่ ของท่านพร้อมใบโอนเงินมาที่ 02-424-8120 หรือส่งไปรษณีย์ เพื่อรับอนุโมทนาบัตร , โปรดนำรถไปจอดที่ ร.ร.วัดรวก และวัดรวกบางบำหรุ
(เจ้าภาพได้เตรียม ชุดสังฆทาน และผ้าไตรไว้แล้ว ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพได้ ปัจจัยที่ทุกท่านร่วมทำบุญ จะนำถวายพระสงฆ์ทุกรูปที่มาในงาน และเข้ากองผ้าป่ามหากุศลทั้งหมด)