ขอเชิญสร้างมหากุศลร่วมกับวัดดอ​นจั่น ต้องการรับบริจาคสิ่งของ อาหารจำนวนมาก

Spread the love
ขอเชิญสร้างมหากุศลร่วมกับพระประชานาถมุนี เจ้าอาวาสวัดดอนจั่น เพื่อสร้างเยาวชนต้นแบบ ศีล สมาธิ ปัญญา ให้กับประเทศชาติ ขณะนี้ทางวัดรับผิดชอบเด็กด้อยโอกาสประมาณ 700 คน ต้องการรับบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้ (มือหนึ่งมือสองก็ได้)และอาหาร จำนวนมาก

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กด้อยโอกาส เด็กกำพร้า และเด็กยากจน
วัดดอนจั่น ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ. เชียงใหม่


ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2528 โดย พระครูปราโมทย์ประชานุกูล (พระประชานาถมุนี) เจ้าอาวาสวัดดอนจั่น

ซึ่งท่านมีจิตเมตตาสูง ต้องการช่วยเหลือเยาวชนของชาติ ให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ โดยใช้หลัก ศีล สมาธิ ปัญญา ในการดำิเนินชีวิต ท่านให้การศึกษาตั้งแต่ระดับประถม ไปจนถึงระดับอาชีวะ (อยู่ในเขตวัดดอนจั่น) และส่งเรียนต่อปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยของรัฐ

ซึ่งเป็นโครงการ กิน นอน เรียน อยู่ที่วัด โดยเด็กที่ท่านให้การดูแลช่วยเหลือ เป็นเด็กยากจน เด็กกำพร้า ขาดโอกาสขาดที่พึ่ง กลุ่มพ่อ-แม่ตาย หย่าร้าง ติดคุก ติดเชื้อ HIV. ซึ่งมีประมาณ 700 คน

ขอเชิญท่านที่มีจิตเมตตา ร่วมสร้างมหากุศล สร้างเยาวชนที่ดีมีคุณภาพ เพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไป โดยการบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้ จะเป็นมือหนึ่ง หรือมือสองก็ได้ (สิ่งของหลายอย่างอาจไม่มีค่า หรือไม่มีประโยชน์สำหรับเรา แต่มีค่ามีประโยชน์มากมายสำหรับผู้ที่ต้องการและขาดแคลนนะคะ)
พวกอาหารต่างๆ เช่นข้าวสาร มาม่า ปลากระป๋อง ไข่ไก่ น้ำมัน น้ำปลา ซีอิ๊ว ผักสด และอื่นๆ
พวกของใช้ที่จำเป็นต่างๆเช่น สบู่ แชมพู ผงซักผ้า แปรงสีฟัน ยาสีฟัน เสื้อผ้า หนังสือ หลอดไฟ ไม้กวาด

(หลายๆครั้งที่เด็กๆต้องทานข้ิาวกับมาม่าผัดเป็นกับข้าว)

หรือสะดวกร่วมบริจาคเป็นเงินก็ได้ค่ะ

ร่วมช่วยเหลือเด็กๆ ในโครงการฯ โดยการบริจาคผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี: โครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส

ธนาคาร: กรุงเทพ สาขาเมืองสมุทร เชียงใหม่

เลขที่: 561-0-17722-1


(ร่วมด้วยช่วยกันนะคะเพื่อสร้างคนดีให้กับสังคม คนดีมีคุณภาพคือคนมีศีล สมาธิ ปัญญา)

วัดดอนจั่น ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50000

โทร 053-240184 , 081-1111006

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติืมที่

ยินดีต้อนรับ WELCOME TO DONCHAN

PHRA PRACHANARTMUNEE

LIVING-STANDARD DEVELOPMENT PROJECT FOR POOR AND ORPHANED CHILDREN

PROVIDE EDUCATION FOR POOR CHILDREN:

KINDERGARTEN,PRIMARY,VOCATIONAL AND UNIVERSITY DEGREE

LIVING AND LEARNING AT THE TEMPLE PROJECT

“WE NEED KIND DONATION FOR RICH, MAMA ,CANNED FISH ,OIL ,
FISH SAUCE,SAUCE,SOY SAUCE,DETERGENT,SOAP,TOOTHBRUSH,TOOTPASTE,
PORK, CHICKEN,EGG,VEGETABLES AND OTHERS”

WAT DON CHAN: TAA SAA LAA,MUANG DISTRICT,CHIANG MAI ,50000
TEL. 053-240184, 081-1111006

ACCOUNT NAME : EDUCATIONAL DEVELOPMENT PROJECT FOR POOR CHILDREN

BANK: BANGKOK BANK, MUANG SA-MOOD BRANCH

ACCOUNT NUMBER: 561-0-17722-1