ขอเชิญร่วมไถ่ชีวิตกระบือตั้งท้องจำนวน 2 ตัว ก่อน 19 ก.พ.62

Spread the love

#ควายท้อง 2 ตัว #รอเข้าโรงเชือด
ราคา 79,000 บาท

#แล้วแต่บุญวาสนา
#ขอเวลาไม่เกิน 19 กุมภาพันธ์ 2562 นี้
#อดทนรอไม่นาน#พวกเจ้าจะรอดและปลอดภัยทั้งแม่และลูก

#ขอเชิญญาติธรรมทั้งหลาย#ให้ชีวิตเป็นทาน#เมตตาร่วมไถ่ชีวิตควายท้อง
#เพื่อมอบชีวิตใหม่ให้กลับคืนมา
#เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา#ธัมมบูชา#สังฆบูชา
เนื่องในวัน #มาฆบูชา
ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 นี้

#สามารถร่วมบุญได้ที่
“ธ.กรุงไทย 540-0-18694-7”
#สอบถามรายละเอียด
พระอาจารย์วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่
#0808500184

#ร่วมบุญได้ไม่เกิน
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 นี้

#หากไถ่ชีวิตได้
จะขอมอบให้กับธนาคารโค-กระบือ
วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

#การไถ่ชีวิตควายท้องในครั้งนี้
#พระอาจารย์วีรวัฒน์ขอร่วมสมทบบุญด้วยจำนวน 9,000 บาท

#เพื่อน้อมถวายเป็น
#พุทธบูชา #ธัมมบูชา #สังฆบูชา
เนื่องในวัน #มาฆบูชา
ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 นี้

#อานิสงส์ให้ชีวิตเป็นทาน

1. เป็นผู้ต่อชีวิต ย่อมได้ชีวิตที่ยืนยาว
ปลอดภัย มีความสุข และตราบใด
ที่ยังไม่สิ้นอายุขัยบุคคลนั้น
จะไม่มีกรรมใดๆมาตัดรอนได้

2. สัตว์ที่พ้นจากที่คุมขังแล้ว
พ้นจากความตายย่อมดีใจ ปลาบปลื้มใจ ฉันใด
บุคคลผู้ให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน ก็ย่อมได้รับความปลาบปลื้มใจฉันนั้น

3. ผู้ไห้ชีวิตสัตว์เป็นทานอยู่เป็นนิจ
เขาเหล่านี้ย่อมพบแต่มิตร ปราศจากศัตรูมาแผ้วพาน

4.การช่วยให้สรรพสัตว์พ้นจากที่คุมขัง
และอันตราย ย่อมส่งผลให้สามารถหลุดพ้น
จากเครื่องพันธนาการน้อยใหญ่ ทั้งหลาย

#ขอให้มีสุข#ขอให้พ้นทุกข์
#ขอให้อยู่รอดปลอดภัย
#ขอให้สำเร็จสมปรารถนาทุกประการ
#ให้ชีวิตเป็นทาน