ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าหนังสือสวดมนต์ จำนวน ๕๐๐ เล่ม ๆ ละ ๓๐ บาท (ตามกำลังศรัทธา)

Spread the love

วัดฉลองราชศรัทธาราม
เลขที่ 584 หมู่ที่ 8 ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52220 โทรศัพท์ 08-5037-0370

25 ตุลาคม 2556

ขอเรียนเชิญท่านคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลาย ร่วมทำบุญบุญเป็นเจ้าภาพหนังสือสวดมนต์ โดยเนื้อหาสาระ มุ่งเน้นเนื้อหาสาระบทสวดแผ่เมตตา ภาคกลาง และภาคเหนือ, ระเบียบวิธีปฏิบัติตนก่อนเข้ารับการบรรพชาอุปสมบท การท่องคำขานนาค และหลักวิธีการเจริญสมาธิวิปัสนากรรมฐาน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

– สั่งพิมพ์หนังสือสวดมนต์ จำนวน ๕๐๐ เล่ม ๆ ละ ๓๐ บาท (สามสิบบาทถ้วน)

หรือพิจารณาร่วมทำบุญ ตามกำลังศรัทธาของท่านทั้งหลาย ขอให้อานิสงค์ผลบุญในการสร้างหนังสือสวดมนต์ในครั้งนี้ จงส่งผลให้ท่านคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลาย ประสบความสุข ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป ด้วยเทอญ.

จึงเจริญพรมาเพื่อโปรดพิจารณาร่วมทำบุญ ตามกำลังศรัทธา

ขอเจริญพร
พระครูปลัดอัครพล กนฺตธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดฉลองราชศรัทธาราม

โทรศัพท์ 08-5037-0370 อีเมล์ [email protected]

ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพหนังสือสวดมนต์ ได้ที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่เมาะ (ออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี
สำนักสงฆ์ฉลองราชศรัทธาราม
เลขที่บัญชี
500-0-17034-2