ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดพิมพ์หนังสือบทสวดสาธยายพระไตรปิฎก จำนวน ๔,๐๐๐ เล่ม

Spread the love
h157c1b6.jpg

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ
จัดพิมพ์หนังสือบทสวดสาธยายพระไตรปิฎก

พิมพ์จำนวน ๔,๐๐๐ เล่ม เล่มละ ๒๐๐ บาท
ถวายวัดจากแดง ๒,๐๐๐ เล่ม
เพื่อการเผยแผ่การสาธยายพระไตรปิฎก ให้กว้างขวางขึ้น
และเพื่อใช้ในงานสาธยายพระไตรปิฎก

ในวันอาทิตย์ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ซ.เพชรเกษม ๕๔

ร่วมบริจาคได้ที่เคาน์เตอร์รับบริจาคยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
หรือ โอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์ “ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย”
ธ.กรุงเทพ สาขาท่าพระ เลขที่ ๑๔๑ ๐ ๗๔๖๐๐ ๐
ธ.กสิกรไทย สาขาภาษีเจริญ เลขที่ ๐๓๔ ๒ ๖๙๕๒๙ ๙
ธ.กรุงไทย สาขาภาษีเจริญ เลขที่ ๐๒๕ ๑ ๓๔๒๑๓ ๑

**(กรณีโอนเงินเข้าบัญชี กรุณาส่งสำเนาใบนำฝาก พร้อมใบบริจาค
ไปที่หมายเลข ๐๒ ๔๑๓ ๐๗๙๐)

>>คลิกดาวน์โหลดแผ่นพับ/ใบรับบริจาค<<

สามารถร่วมบุญพิมพ์หนังสือได้จนถึงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๖
แต่หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะมีรายนามลงในท้ายเล่มของหนังสือ กรุณาแจ้งร่วมบุญภายในวันที่ ๒๐ กันยายน นี้

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ คุณกลอยใจ, คุณพรสวรรค์
โทร. ๐๒ ๔๕๕ ๒๕๒๕ ต่อ ๑๑๐๑, ๔๒๑๐, ๔๒๑๔**

ขอให้ทุกท่านเจริญในธรรม สาธุ…สาธุ…สาธุ

ที่มาและรายละเอียด : www.ybat.org/v4/activity_view.asp?id=380