ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ งานบวชสามเณร-เบชเนกขัมจาริณี 187รูป

Spread the love

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ งานบวชสามเณร-เบชเนกขัมจาริณี 187รูป

เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2557

เชิญชวนร่วมกันทำบุญเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณร – บวชเนกขัมจาริณี จำนวน 187 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม พ.ศ.2557 และเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าประจำตระกูล เพื่อบูรณะซ่อมแซมศาลาปฏิบัติธรรม ณ วัดธาตุน้อย ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช

ท่านสามารถไปทำบุญด้วยตนเองที่วัด หรือโอนเงินร่วมทำบุญทางธนาคารได้ที่…


ธนาคารกรุงไทย สาขาจันดี
บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “วัดธาตุน้อย”
เลขที่บัญชี 835-0-14740-7


ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาจันดี
บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “(วัดธาตุน้อย) WATTHANOI โดย พระสุริยา คงคาไหว”
เลขที่บัญชี 403-784321-1

หมายเหตุ กรุณาแจ้ง หรือส่งหลักฐานรายการโอนเงินมาที่
Fax: 075-340-042 ,Line: Suriya252814 หรือทางE-mail: [email protected]
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Tel.075-340-043 ,084-057-3336 (พระสุริยา สุริโย) ฯลฯ