ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อ​พระประธานปางชนะมาร

Spread the love

ด้วยทางวัดโคกสะทอน ต้องการพระประธาน ขนาดหน้า 59 นิ้ว (150 เซนติเมตร) สูง 79 นิ้ว (201 เซนติเมตร)ปางมารวิชัย(หรือปางชนะมาร) พระพักตร์เหมือนกับพระพุทธชินราช เกตุดอกบัวตูม จะประทับประดิษฐาน ที่ศาลาหลังใหม่ ด้วยการจัดพิธีเททองหล่อพระทั้งองค์และลงลักปิดทอง ซึ่งตอนนี้ทางวัดกำลังหาผู้มีศรัทธาปสาทะ ที่จะปวารนาเป็นเจ้าภาพร่วมสร้างพระประธานถวายวัด นับว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่แก่ผู้ได้ทำ จึงถือโอกาสนี้ บอกบุญเททองหล่อพระประธาน มายังสาธุชนทั้งหลาย ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ เททองหล่อพระประธาน
ในวันเสาร์ ที่ 18 มกราคม 2557
ณ วัดโคกสะทอน ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนนครราชสีมา
เพื่อเป็นการสั่งสมบุญญาให้กับตนเอง พร้อมทั้งอุทิศส่วนบุญให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไป
ท้ายที่สุด ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยและเทวานุภาพ อีกทั้งอานุภาพแห่งบุญที่สิ่งใดในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรม ขอให้สมหวังดังใจทุกประการ เทอญ..

ร่วมบุญเททองหล่อพระประธาน ผ่านบัญชี (เจ้าอาวาส)
พระภานรินทร์ สุดางาม เลขที่ 6022362971
ไทยพาณิชย์ สาขา อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา (โทร 0868431282)

ศึกษาข้อมูลวัดอย่างละเอียด ได้ที่ Facebook นรกสุก สวรรค์ดิบ

ha38294b.jpg