ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารเรียนสองชั้น โรงเรียนท่าโขลงพระนคร จ.ลพบุรี

Spread the love

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น เพื่อเด็กๆที่อยู่ในความอุปการะดูแลของทางวัดท่าโขลง ให้ได้มีที่เรียนเพิ่มขึ้น ไม่แออัด โดยรับเป็นเจ้าภาพ สร้าง เสาอาคารเรียน จำนวน 40 ต้น เจ้าภาพต้นละ 20,000 บาท หรือตามกำลังศรัทธาของท่าน ทางโรงเรียนจะติดชื่อท่านไว้ เมื่ออาคารแล้วเสร็จ เพาะอาคารหลังนี้ใช้งบประมาณในการก่อสร้างมาก 6,000,000 กว่าบาท ท่านผู้ใจบุญสามารถร่วมบุญได้ที่ บัชชีธนาคาร หรือ มาร่วมทำบุญได้ ที่โรงเรียนท่าโขลงพระนคร วัดท่าโขลง ติดต่อ สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติม โทร 089-2416462 พระครูนาดิตถ์วรรักษ์ (พระอาจารย์หนึ่ง) เจ้าอาวาสวัดท่าโขลง เด็กๆที่นี่ เรียนฟรี อยู่ฟรี ทานฟรี ที่โรงเรียนนี้เป็นเด็กประจำ หรือท่านใดจะมาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน เครื่องอุปโภค บริโภค ก็สามารถมาร่วมได้เลย ติดต่อสอบถามได้ที่ 089-2416462 อนุโมทนาสาธุ ทุกๆท่าน สาธุ.