ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างกุฎิสงฆ์วัดแก่งซอง

Spread the love

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างกุฏิสงฆ์ (แทนหลังเก่าชำรุดทรุดโทรม) บูรณะศาลาการเปรียญและเสนาสนะวัดอรัญวาศรีคีรีบรรพต (วัดแก่งซอง) อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

รับชมวีดีโอข้อมูลวัด คลิก https://youtu.be/N6BX0MqABjw

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพวัสดุ อุปกรณ์ อิฐ หิน ปูน ทราย หิน ได้ตามกำลังศรัทธา

ร่วมบริจาคได้ที่ วัดอรัญวาศรีคีรีบรรพต หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ พระดนัย เตชปญฺโญ รก.เจ้าอาวาส โทร . ๐๘๘-๑๕๖๒๓๑๐ หรือ ร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารวัด ชื่อ บัญชีเงินทุนวัดอรัญญวาศรีคีรีบรรพต ธนาคาร ธกส. เลขที่ 01-699-8-00593-1 ประเภทออมทรัพย์

ยอดร่วมบุญจากผู้มีจิตศรัทธา
วันที่ 27 ก.ค. จำนวนเงิน 20 บาท
วันที่ 28 ก.ค. จำนวนเงิน 1 บาท
วันที่ 29 ก.ค. จำนวนเงิน 20+10 บาท
วันที่ 31 ก.ค. จำนวนเงิน 50 บาท

วันที่ 1 ส.ค. จำนวนเงิน 1+20 บาท
วันที่ 9 ส.ค. จำนวนเงิน 30 บาท
วันที่ 10 ส.ค. จำนวนเงิน 148 บาท

ขอเจริญพรขอบคุณและอนุโมทนาบุญในกุศลจิตของทุกท่านที่ได้ร่วมบุญในครั้งนี้ ขอให้ท่านและครอบครัวมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ๔ ประการ ประกอบด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ และเจริญสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลเลิศ ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

h3030b84.jpg

h1af57e1.jpg

h7322a1c.jpg