ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนัง​สือสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็นวัดต๊​ำกลางเล่มละ 80 บาท

Spread the love

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น
ราคาเล่มละ 80 บาท จำนวน 129 เล่ม
ณ วัดต๊ำกลาง ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ พระจักรกฤษณ์ ฐานุตตฺโรภิกขุ
ธนาคารทหารไทย สาขาอำเภอคง
เลขที่บัญชี 388-233706-0
ติดต่อสอบถามได้ด้วยตนเองที่
พระอาจารย์จักรกฤษณ์ โทร 081-1651081 ได้ทุกเวลาค่ะ

hace2433.jpg