ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าไตร ภัตตาหาร และน้ำปานะ สามเณร

Spread the love

ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าไตร ถวายภัตตาหารและน้ำปานะ โครงการบรรพชาสามเณร (ช่วงฤดูร้อน) ณ วัดวังดินสอ ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ร่วมเป็นเจ้าภาพได้ตามกำลังศรัทธา เพื่อสมทบทุนโครงการบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้

หรือ ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าไตร ชุดละ ๕๐๐ บาท

กำหนดการ
รับสมัคร และเข้าอบรม
ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘
ปลงผม และบรรพชา วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘
พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ชาวบ้านและพ่อค้าประชาชน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ ตั้งแต่ เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม
พระดนัย เตชปญฺโญ โทร. ๐๘๘-๑๕๖๒๓๑๐
Email: [email protected]

หรือ ร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี พระดนัย เตชปญฺโญ
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 6020322777