ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ สำนักสงฆ์หลังถ้ำ จังหวัดอุบลราชธานี

Spread the love

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
ทอด ณ สำนักสงฆ์หลังถ้ำ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อสมทบทุนสร้างห้องสุขา ห้องน้ำ

**************************************

สำนักสงฆ์หลังถ้ำ ตั้งอยู่บนพื้นที่ บ้านหัวดอน หมู่ที่ 3 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันสำนักสงฆ์ยังขาดสิ่งสาธารณะประโยชน์ภายในสำนักสงฆ์หลายด้าน เช่น ห้องสุขา ห้องน้ำ ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา ศาลาปฏิบัติธรรม ฯลฯ จึงขอเรียนเชิญท่าน พร้อมทั้งบริวาร ญาติมิตร ที่มีจิตอันเป็นกุศลทั้งหลาย ร่วมกันบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธา เพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการจัดสร้าง ห้องสุขา ห้องน้ำ และบูรณะซ่อมแซม ขยายต่อเติมสิ่งสาธารณะประโยชน์อื่นๆ ภายในสำนักสงฆ์หลังถ้ำ

ขออำนาจแห่งบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกระทำครั้งนี้ จงประมวลเป็นบุญญานุภาพแรงกล้าให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณธนสารสมบัติยิ่งๆ ขึ้นไปทุกประการ เทอญ.
กำหนดการ

วันจันทร์ที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 (ตรงกับ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน
เวลา 09.00 น. ตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคี
เวลา 10.49 น. พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี

ประธานฝ่ายสงฆ์
พระอาจารย์ปิติ วรยุทโธ พร้อมคณะสงฆ์ในสำนักสงฆ์หลังถ้ำ
โทรศัพท์ 081 – 1533091

ประธานฝ่ายฆราวา
นายธานินทร์ วิชิตะกุล นายอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ และครอบครัว
นายจรูญ สร้อยจิต ปลัดอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ และครอบครัว
นางสาวพรรณทิพา เปี่ยมส้ม เสมียนตราอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ และครอบครัว
คณะกรรมการ
นายบุญส่ง – นางพิมพ์ เปี่ยมส้ม นางสาวสุภาภรณ์ ยืนยั่ง นายวิทวัฒน์ พิกุลทอง
นางสาวชุลีพร สุพรรณ์เศษ นางสาวสุดารัตน์ ยืนยั่ง นางวรรณี คงเพชรศักดิ์
นางสาวปรารถนา ภู่จำรูญ นางสาวบุญประภา ทองพันธ์ นางสมทรง แช่มศิริ
นายณัฐนนท์ ก้อนศิลา นางสาวจิราภรณ์ สมรภูมิ นางพัฒน์นรี ฮวบนวม
นางสาวสุรีรัตน์ เริ่มรา นางสาวโสภณา พุ่มพฤกษ์ นางสาวพิชชา ผูกเกสร
นางสาวปุณยนุช กรแก้ว นางศรีวิไล อภิรมย์โชคชัย นางสาวปิยะวรรณ จิตตรีขันธ์
นายอนันต์ – นางอัญชุลี เลี่ยมแก้ว ส.อบต.อานนท์ – ผช.ผญบ.วรรวิสา เลี่ยมแก้ว

โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดสำนักสงฆ์ได้ที่ พระอาจารย์ปิติ วรยุทโธ
หรือร่วมทำบุญผ่านตัวแทนคณะกรรมการกองผ้าป่าได้ที่ ชื่อบัญชี นางสาวพรรณทิพา เปี่ยมส้ม เลขที่บัญชี 425-2-10785-1 ธนาคารทหารไทย สาขาชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

*******************************************