ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี บริจาคสมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ์ วัดแจ่มอารมณ์ ปิดรับ 9/3/62 นี้

Spread the love

ขอความอนุเคราะห์ท่านที่มีจิตเป็นกุศล ผู้มีจิตศรัทธา 


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี บริจาคสมทบทุน ปัจจัย เพื่อก่อสร้างกุฏิสงฆ์ วัดแจ่มอารมณ์ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

[​IMG]

 เนื่องด้วยวัดแจ่มอารมณ์ได้ดำเนินสร้างกุฏิสงฆ์ใหม่ ทดแทนหลังเดิมที่ชำรุดเสียหาย ได้มีการเริ่มการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2557 แต่เนื่องด้วยการดำเนินการก่อสร้างกุฏิสงฆ์นั้นจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมาก ที่ผ่านมาทางวัดได้การจัดหาทุนในการก่อสร้างมาโดยตลอดจนปัจจุบัน การก่อสร้างได้ผ่านมาแล้วเป็นเวลา 5 ปี แต่ยังไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จได้ เนื่องจากทางวัดแจ่มอารมณ์ไม่มีทุนในการก่อสร้างเพียงพอ

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น วัดแจ่มอารมณ์แลคณะกรรมการ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมเป็นเจ้าภาพ บริจาคเงิน เพื่อใช้เป็นทุนในการก่อสร้าง ตามกำลังศรัทธา พร้อมกันนี้ ได้มีการจัดทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบ หาทุน ในการก่อสร้าง ในวันที่ 9 มีนาคม 2562 นี้ ผู้มีจิตศรัทธาต้องการที่จะร่วมบริจาคในครั้งนี้สามารถทำได้โดย โอนเงินเข้าบัญชีวัดแจ่มอารมณ์โดยตรงที่ 

ชื่อบัญชี: วัดแจ่มอารมณ์
เลขที่ : 536-7-10358-6
ธนาคาร: กรุงเทพ สาขาศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

หมายเหตุ : การบริจาคสามารถขอใบอนุโมทนาบัตรเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

ข้อมูลเพิ่มเติม : คุณนิเวศน์ ศรีวรรณะ (ประธานดำเนินงาน) 095-9028686

พระอธิการสุวรรณ อธิปัญโญ(ประธานอุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์) 084-9131211

“ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย โดยมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธาน ช่วยดลบันดาลให้ท่านผู้ใจบุญที่ได้มีส่วนร่วมในการทำบุญครั้งนี้ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ รวมทั้งโภคทรัพย์ และอริยทรัพย์ ขอคำว่า “ไม่มี ไม่รู้” จงอย่างปรากฏมีแท่ท่าน และขอให้อานิสงส์ ผลบุญในครั้งนี้ ส่งผลให้ท่านผู้ใจบุญทุกท่านได้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญ”