ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินถวายวัดล่องกะเบา

Spread the love

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนซื้อที่ดิน ถวายวัด เป็นพุทธบูชา
ณ วัดล่องกะเบา ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
ในวันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2557

เนื่องด้วยทางวัดล่องกะเบา มีความประสงค์จะซื้อที่ดินที่ติดกับทางวัด จำนวน 30 ไร่
เพื่อเป็นสถานที่สร้างพระพุทธรูปปางสีหไสยาส์น และพระพุทธรูปปางนาคปรก
พร้อมทั้งสร้างองค์เจดีย์ประดิษฐานพระพุทธรูปทั้งสององค์

ดังนั้น ทางวัดจึงขอบอกบุญมายังสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ
ทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ เพื่อซื้อที่ดินถวายเป็นพุทธบูชา จำนวน 30 ไร่

สามารถร่วมบุญได้ตามรายการดังนี้
1. ตารางเมตรละ 500 บาท
2. ตารางวาละ 1,000 บาท
3. งานละ 100,000 บาท
4. ไร่ละ 400,000 บาท

หรือร่วมบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่
พระอธิการนิ่ม สัจจะญาโณ(เจ้าอาวาส)
โทร. 086-8054133
หรือชื่อบัญชี วัดล่องกระเบา
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอินทร์บุรี
บัญชีเลขที่ 481-018440-0

***ทำบุญตามรายการจะได้ พระสมเด็จหลวงพ่อเครื่อง รุ่นเศรษฐีที่นา ราชาที่ดิน ท่านละ 1 ชุด เป็นพระประจำวันเกิด 8 องค์

h1284b00.jpg

h4d51dcf.jpg