ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา ณ. โรงเรียนวัดหนองกระสังสามัคคี จ.ฉะเชิงเทรา

Spread the love

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา ณ. โรงเรียนวัดหนองกระสังสามัคคี จ.ฉะเชิงเทรา

เนื่องด้วยโรงเรียนวัดหนองกระสังสามัคคี ซื่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศักษาปีที่ 6 ทางโรงเรียนมีความประสงค์จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แต่ทางโรงเรียนยังขาดงบประมาณในการพัฒนาการศึกษาดังกล่าว จึงมีความประสงค์ร่วมกันจัดทอดผ้าป่าการศึกษาขึ้น จึงขอเชิญชวนท่านผู้ใจบุญมีศรัทธาอันเป็นกุศล เห็นความสำคัญของการศึกษาได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทองผ้าป่าการศึกษาครั้งนี้
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบารมีขององค์หลวงพ่อพุทธโสธร ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดอภิบาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวประสบความสุข ความเจริญรุ่งเรือง พร้อมทั้งมีอายุ วรรณะ

หรือโอนผ่านธนาคารกรุงไทย สาขา ฉะเชิงเทรา
ชื่อ “บัญชีกองทุนพัฒนาการศึกษา รร.วัดหนองกระสังสามัคคี”
เลขที่ 2010280172

อานิสงส์ของการให้การศึกษา

-ทำให้มีสติปัญญาดี
-ในภพต่อๆไปจะฉลาดเฉลียวมีปัญญา
-ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนอย่างรอบรู้
-สติปัญญาสมบูรณ์พร้อม