ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อผ้าห่​มหลวงพ่อสำเร็จ-หลวงพ่อทันใจ ๑๐ ผืน ๆ ละ ๕๐๐ บาท

Spread the love
hfe0f4e6.jpg

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อผ้าห่มองค์หลวงพ่อสำเร็จ – หลวงพ่อทันใจ จำนวน ๒ ผืน ๆ ละ ๕๐๐ บาท และร่วมงานพิธีห่มผ้าหลวงพ่อทันใจในวันที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ณ สวนป่าลานธรรมวัดศรีสว่างมงคล ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
กำหนดการ
เวลา ๐๔.๐๐ น. ทำวัตรเช้า สวดมนต์แปล
เวลา ๐๕.๓๐ น. บวชชีพราหมณ์ รักษาศีล ๘
เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์
เวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีห่มผ้าองค์หลวงพ่อสำเร็จ- ทันใจ
เวลา ๑๑.๓๐ น. ถวายถัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา ๑๒.๐๐ น. ทำความสะอาดบริเวณสวนป่าลานธรรม
เวลา ๑๔.๐๐ น. เข้าร่วมฟังพระสงฆ์สวดปาฏิโมข์
เวลา ๑๕.๓๐ น. พัก/ดื่มน้ำปานะ
เวลา ๑๖.๓๐ น. ฟังพระธรรมเทศนา พ่อแม่ครูอาจาารย์
เวลา ๑๗.๐๐ น.พิธีทำบุญบังสุกุลรวมญาติ
เวลา ๑๘.๐๐ น. สวดมนต์เย็น แปล
เวลา ๒๑.๐๐ น. นั่งสมาธิ / เดินจงกรม /อมรมกรรมฐาน
เวลา ๒๓.๐๐ น.เข้าที่พัก
………………………
ติดต่อสอบถามร่วมทำบุญในนาม ชื่อบัญชี “ ชื่อบัญชี วัดศรีสว่างมงคล ” หมายเลขบัญชี 402 – 804450 – 3 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) ประเภทออมทรัพย์ สาขาวาปีปทุม ( มหาสารคาม) โทร. 084 – 7972215