ขอเชิญร่วมสร้าง DVD ธรรมประวัติ หลวงปู่จาม มหาปุญโญ

Spread the love

เรียน ท่านผู้เคารพศรัทธาในบุญบารมีของ หลวงปู่จาม มหาปุญโญ

ท่านคงได้ทราบแล้วว่า องค์หลวงปู่จาม มหาปุญโญ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม อ.คำชะอี มุกดาหาร ท่านได้ มรณภาพ ละสังขารแล้ว เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2556

ผมได้รับมอบหมายจากทางวัดฯ ให้จัดทำ DVD ธรรมประวัติ 104 ปี หลวงปู่จามฯ จำนวน 100,000 แผ่น เพื่อใช้แจกจ่ายในงานของหลวงปู่

โดยได้นำข้อความจาก หนังสือ “ธรรมประวัติ หลวงปู่จาม มหาปุญโญ ผู้มากมีบุญ” ซึ่งมีความหนากว่า 600 หน้า โดยผมเองได้ทำการ ปรับแต่งบทบรรยายเดิม เพิ่ม วรรคตอน เพิ่ม…. และคำอธิบายภาษาบาลี เพื่อให้เป็น บทบรรยาย ที่เข้าใจง่ายขึ้น

แล้วให้ “พี่รอง เค้ามูลคดี” เป็นผู้อ่านบันทึกเสียง แล้วนำมาผลิตเป็นแผ่น DVD

ซึ่งจะทำให้หลายท่าน ที่ไม่มีเวลาอ่าน หรือสายตาไม่อำนวย ได้มีโอกาสฟังธรรมประวัติ ได้เข้าใจหลักธรรม ได้ทราบถึงความยากลำบากของ พ่อแม่ครูอาจารย์ ที่ต้องตั้งใจต่อสู้ ปฏิบัติความเพียร กว่าจะได้มาถึงวันนี้

DVD ชุดนี้ ไม่เพียงเป็น ธรรมประวัติของหลวงปู่จาม องค์เดียวเท่านั้น

แต่ท่านยังได้เล่าเรื่อง ธรรมคำสอนที่ได้รับจากพ่อแม่ครูอาจารย์ หลายองค์

ที่ท่านได้ไปสอบถาม ขอความรู้ ดูจากการปฏิบัติ เนื่องจากหลวงปู่จาม

ท่านมีความจำดีมาก ท่านจึงได้เล่ารายละเอียดไว้มากมาย

อาทิ เช่น ประวัติและคำสอนของ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต, หลวงปู่ชอบ ฐานสโม, หลวงปู่ขาว อนาลโย, หลวงปู่สิม พุทธาจาโร, หลวงปู่แหวน สุจิณโณ ฯลฯ

” การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทานอื่นทั้งปวง “

จึงขอเรียนเชิญท่าน ร่วมสร้าง DVD “ธรรมประวัติ อาจาริยบูชา 104 ปี หลวงปู่จาม มหาปุญโญ ผู้มากมีบุญ”

ในครั้งนี้ ด้วยการบริจาคเงินโอนเข้าบัญชี

” ธนาคารกรุงไทย สาขา DSI บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 981-1-07307-4 พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน (ทำบุญ 2) “

เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้ง ชื่อ/หน่วยงาน ที่จะให้ระบุ จำนวนเงิน พร้อมที่อยู่ ให้ทราบทางอีเมล์ [email protected] ด้วย

เพื่อที่จะจัดส่งใบอนุโมนาบัตร (หากต้องการ) พร้อมแผ่น DVD เมื่อผลิตเสร็จแล้ว ส่งมาให้ท่าน

อนึ่ง หากท่านบริจาคสร้าง DVD ทุกๆ 10,000 บาท ยินดีที่จะมอบของสมนาคุณแก่ท่าน

ขออนุโมทนาบุญ

www.dhammasavana.or.th