ขอเชิญร่วมสร้างบุญมหาทานบารมีทอดกฐินสามัคคีสร้างพระอุโบสถมหาวิหารสมเด็จองค์ปฐมล้านนามหาเศรษฐี วัดสันมะเกี๋ยง

Spread the love

###. 1 แชร์ 1 ไลท์ ร่วมสร้างบุญ
สัมปัตติฉามิ 
ขอเชิญร่วมสร้างมหาทานบารมี สร้างกำแพงแก้ว พระอุโบสถมหาวิหารสมเด็จองค์ปฐมล้านนา
วัดสันมะเกี๋ยง ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
โดยมีรายละเอียดดังนี้

เจ้าภาพกำแพงแก้วชั้น บน ตารางเมตรละ 3,000 บาท พร้อมสลักชื่อเจ้าภาพ
เจ้าภาพกำแพงชั้น ล่างล้อมรอบพระอุโบสถมหาวิหารสมเด็จองค์ปฐมล้านนา ตารางเมตตรละ 2,000 บาท พร้อมสลักชื่อเจ้าภาพ
เจ้าภาพอิฐมอญก้อนละ 9 บาท
เจ้าภาพปูนถุงละ 120 บาท
เจ้าภาพทรายคิวละ 500 บาท
เจ้าภาพตามจิตศรัทธา

สามารถติดต่อได้ที่วัดสันมะเกี๋ยง 089-5584332
หรือโอนเข้าบัญชีธนาคาร กรุงไทยสาขาบ่อสร้าง ชื่อบัญชี สร้างวิหารวัดสันมะเกี๋ยง เลขบัญชี 553-0-32250-6