ขอเชิญร่วมสร้างกุฎิและห้องน้ำถ​วายแด่พระสงฆ์

Spread the love
h722a4b1.jpg

ปัจจุบันนี้ได้รับศรัทธาจากท่านสาธุชนทั้งหลาย ร่วมบริจาคปัจจัยสร้างรื้อถอนสร้างใหม่ แต่ยังไม่แล้วเสร็จเรียบร้อย ยังขาดห้องน้ำและส่วนค่าแรงงาน
ดังนั้นทางหลวงพ่อสุทธิพงษ์ฯ ท่านได้ขอให้ข้าพเจ้าได้ช่วยประกาศ ขอรับบริจาคจากท่านผู้มีจิตศรัทธา เพื่อทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ได้ใช้พำนักจำวัดอาศัยต่อไป ขณะนี้อาศัยในโบสถ์ที่ชำรุด ฝนตกแต่ละครั้งน้ำรั่วเข้าไปภายในโบสถ์ และจำวัดในเต๊นท์ชั่วคราว จึงเรียนมาเพื่อขอความเมตตาจากทุกท่านได้ร่วมสร้างเสนาสนะด้วย เทอญ.
ร่วมบริจาคปัจจัยได้ที่ ชื่อบัญชี พระสุทธิพงษ์ ราชบุรี ( ธมฺมวณฺโณ)
ธนาคารกรุงไทย สาขาโพนพิสัย เลขบัญชี981-1-80770-1
ต้องการติดต่อกับพระท่านได้ที่โทร. 098-663-4398

ภาพกุฎิที่กำลังก่อสร้าง ติดตามความคืบหน้าได้ที่ palungjit.org/threads/บุญด่วน-ร่วมเป็นเจ…ิม-น-4.628057/page-4
20180509_162256-jpg.jpg