ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้างศาลาสำหรับรองรับครูบาอาจารย์ ณ วัดปริตตบรรพต วังสะพุง

Spread the love

ขอเชิญร่วมทำบุญกับท่านพระอาจารย์เจ้าอาวาสเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาที่ฉันน้ำร้อนและที่รองรับคูบาอาจารย์ที่มาแวะเยี่ยมวัดตอนนี้ทางวัดยังขาดทุนทรัพย์อีกจำนวนมาก สามารถร่วมบุญได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 528-2498690 ชื่อบัญชีวัดปริตตบรรพต 

วัดป่าปริตบรรพต บ้านกกกอก ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย