ขอเชิญร่วมพิมพ์หนังสือทำวัตรสว​ดมนต์แปลจัดพิมพ์ในนามวัดฟ้าห่ว​น จ.ยโสธร ครั้งที่ 3

Spread the love

ขอเชิญร่วมพิมพ์หนังสือทำวัตรสวดมนต์แปลจัดพิมพ์ในนามวัดฟ้าห่วนเหนือ จ.ยโสธร

สัพพทานัง ธัมมทานัง ชินาติ = การให้ธรรม ชนะการให้ทั้งปวง

พิมพ์ครั้งที่ 1 หนังสือทำวัตรสวดมนต์แปลวัดฟ้าห่วนเนือ จำนวน 600 เล่ม พิมพ์เสร็จเมื่อปีที่แล้ว
พิมพ์ครั้งที่ 2 หนังสือทำวัตรสวดมนต์แปลวัดฟ้าห่วนใต้ จำนวน 500 เล่ม พิมพ์เสร็จเมื่อมีนาคมที่ผ่านมา
พิมพ์ครั้งที่ 3 หนังสือทำวัตรสวดมนต์แปลวัดบ้านบกน้อย จัดพิมพ์ในนามวัดฟ้าห่วนเหนือ (กำลังจะดำเนินการ 500 เล่ม)

เจริญพรคณะศรัทธาสาธุชน หรือผู้ที่มีจิตศรัทธาทุกคนทุกท่าน ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือคู่มือสวดมนต์ทำวัตร เช้า -เย็นแปลวัดบกน้อย จัดพิมพ์ในนามวัดฟ้าห่วนเหนือ ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 35160 ครั้งที่ 3 ทั้งหมดจำนวน 500 เล่มๆละ 54 บาท

ท่านใดพอมีศรัทธา ปสาทะ ความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้ว เป็นผู้มีปัญญาในการทำบุญแล้ว จะทำบุญน้อย….บุญมาก… ก็ขึ้นอยู่กับจิตใจที่ตั้งใจแล้ว เหมือนกับคำที่ว่า “ใจใสเป็นบุญ ใจขุ่นเป็นบาป”
อนุโมทนาทุกท่านทุกคน………………………………..

สามารถร่วมทำบุญได้ที่ ธ.กรุงไทย สาขาศรีสะเกษ
บัญชีเลขที่ 311-3-01066-7
ชื่อบัญชี พระสุริยัน โสภโน

ภายหลังจากการร่วมทำบุญแล้ว กรุณาแจ้งยอดพิมพ์ จำนวนเล่ม หรือ แจ้งชื่อ – นามสกุลผู้ร่วมทำบุญในโพสข้อความ หรือE-mail:[email protected] ด้วย….. เพื่อจะได้นำรายชื่อผู้บริจาคไปพิมพ์ลงในหนังสือทำวัตรสวดมนต์นี้

ติดต่อสอบถามดูรายละเอียดของวัดได้ที่: www.facebook.com/phrasuriyan.sopano
หรือโทร 087-9609715 ,082-3790832 (พระสุริยัน โสภโน) E-mail: [email protected]

h92afcea.jpg