ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระประธานในอุโบสถวัดป่าศรีมงคลธรรม

Spread the love

ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระประธานในอุโบสถ
และร่วมพิธียกช่อฟ้าอุโบสถ ร่วมสร้างอุโบสถ
ณ.วัดป่าศรีมงคลธรรม ตำบลเขาชะงุ้ม
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
สามารถร่วมบุญผ่านบัญชี
วัดป่าศรีมงคลธรรม ธนาคารกรุงเทพ
เลขที่บัญชี 7120146480
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
พระอธิการศุภชัย สุภชโย เจ้าอาวาส 0895307441
พระกฤษณ กตปุญโญ ผู้ประสานงาน 0819278483