ขอเชิญร่วมบุญ สร้างเจดีย์องค์ใหม่ ครอบเจดีย์อัฐิธาตุของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต วัดสักกะวัน ภูกุ้มข้าว

Spread the love

ขอเชิญร่วมบุญ สร้างเจดีย์องค์ใหม่ ครอบเจดีย์อัฐิธาตุของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต วัดสักกะวัน ภูกุ้มข้าว

เนื่องด้วย พระเดชพระคุณพระญาณวิสาลเถร (หลวงปู่หา สุภโร ) ได้มีดำริ ที่จะสร้างเจดีย์องค์ใหม่ เพื่อครอบเจดีย์อัฐิธาตุของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต องค์เดิมที่ได้สร้างไว้เมื่อหลายสิบปีก่อน รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบองค์เจดีย์ ในคราวเดียวกันนี้ด้วย…

องค์เจดีย์ที่สร้างขึ้นมาใหม่นี้ มีขนาดความกว้าง x ยาว ด้านละ 8 เมตร, ความสูง 17 เมตร … ซึ่งมีมูลค่าการก่อสร้างเฉพาะองค์เจดีย์ จำนวน 1,000,000 บาท (ไม่รวมยอดฉัตร และการปรับปรุงภูมิทัศน์)

จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ได้ร่วมกันทำบุญสร้างเจดีย์เพื่อครอบองค์เดิม… โดยผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างเจดีย์ในครั้งนี้ได้โดยโอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคาร ธกส. ประเภทออมทรัพย์ สาขาสหัสขันธ์
หมายเลขบัญชี 020141931334
ชื่อบัญชี พระญาณวิสาลเถร (สร้างเจดีย์)