ขอเชิญร่วมบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ ณ.วัดอุทุมพราราม ไผ่แขก สุพรรณบุรี

Spread the love
hc5776b4.jpg

ขอเชิญร่วมบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ
ณ.วัดอุทุมพราราม ไผ่แขก สุพรรณบุรี
ร่วมบุญได้ที ธนาคารกรุงไทย
พระครูใบฏีกาดุสิต สุจิณโณ
984-3-91902-5

web.facebook.com/Kradanbogboon/posts/888373554696129