ขอเชิญร่วมบุญใหญ่สร้างรูปหล่อห​ลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (ณ วัดพุทธบูชา)

Spread the love

ขอเชิญร่วมบุญใหญ่สร้างรูปหล่อหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หล่อด้วยทองสำริดนอก (บรอนซ์) พร้อมรมสี ขนาดหน้าตัก 9 เมตร สูงประมาณ 13 เมตร ประดิษฐาน ณ บริเวณ พระมหาเจดีย์พุทธบูชา วัดพุทธบูชา กรุงเทพฯ โดย พระราชภาวนาพินิจ เป็นประธานก่อสร้าง
ร่วมทำบุญ:ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนประชาอุทิศ (ทุ่งครุ) บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี พระราชภาวนาพินิจ (สนธิ์ คำมั่น) เลขที่บัญชี 465-0-40537-8 (ตามรายละเอียดที่แนบในภาพครับ)
ที่มา: รศ.ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน และ รศ.มานพ ตันตระบัณฑิตย์

h23fa1e3.jpg