ขอเชิญร่วมบุญโครงการถวายตู้และพระไตรปิฎกปี 2561 วัดท่าหลวง จ.พิจิตร

Spread the love
ha6a1579.jpg

การให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง
โครงการถวายตู้และพระไตรปิฎกปี 2561
ในพรรษานี้ แด่วัดต่างๆ

ร่วมบุญได้ที่
ธนาคาร กรุงไทย
ชื่อบัญชี กองทุนจัดสร้างพระไตรปิฎกเป็นพุทธบูชาวัดท่าหลวง
610-0-68732-1

ท่านใดประสงค์จะเป็นเจ้าภาพ ติดต่อ
วชิรญาโณ ภิกขุ

www.facebook.com/profile.php?id=100010016161858