ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี สมทบสร้างอุโบสถจตุรมุข

Spread the love

ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖
เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอุโบสถจตุรมุข เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙
ณ วัดบ้านน้อยท่าทอง
หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๒)
รวบรวมและตั้งองค์กฐินสามัคคี
กลางวัน ชมการแข่งขันเรือยาวประเพณี / กลางคืน มีมหรสพสมโภช

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒)
(ช่วงเช้า) พิธีการทอดกฐินสามัคคี (เป็นเสร็จพิธี)

หมายเหตุ การนี้ทางคณะผู้มีจิตศรัทธาใดมีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพ
ตั้งกองบุญทอดกฐินสามัคคีในปีนี้ ก็ขอเชิญรับเป็นเจ้าภาพได้
ไม่ว่าจะเป็นกองเล็กหรือกองใหญ่ตามแต่กำลังศรัทธา โดยไม่จำกัดจำนวนกองใดๆ ทั้งสิ้น

โดยสามารถติดต่อสอบถาม และแจ้งความประสงค์ได้ที่
พระอาจารย์สัมฤทธิ์ ขนฺติโก (เจ้าอาวาสวัดบ้านน้อยท่าทอง)
โทร. 086-2012390

เว็บไซต์วัดบ้านน้อยท่าทอง
student.nu.ac.th/watbannoitatong/index.htm